Ammattilaiset huolehtivat liikunnan tasosta

Ohjauksen linjaus

Liikuntaseura Syke Tuusula on harrasteliikuntaseura ja voimistelun Tähtiseura. Tarkoituksenamme on edistää jäsenistön keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seura tarjoaa monipuolista ja laadukasta ohjattua voimistelu- ja harrasteliikuntaan jokaiselle tuusulalaiselle.

 • Lasten ja nuorten harrastetuntien tavoitteena on antaa onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua sekä kehittää liikunnallisia perustaitoja ja sosiaalisia valmiuksia turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Tavoitteenamme on luoda lapsille ja nuorille pohja elinikäiselle liikunnan harrastamiselle.
 • Aikuisten harrasteliikunnassa tavoitteena on tarjota monipuolisia ja laadukkaita liikuntatunteja sekä liikunnan iloa eri-ikäisille liikkujille.

Ohjaajat sitoutuvat noudattamaan seuran ja ohjaajien yhteisiä pelisääntöjä. Aikuisten liikunnassa varmistetaan laadukkaat tunnit ja terveyttä ja hyvinvointia tukeva toiminta.

Toimintaa kehitetään Tähtiseurakriteerien edellyttämällä tavalla.

Ryhmäliikunta

Monipuolista harrasteliikuntaa aikuisille niin miehille kuin naisille.

Katso ohjaajat ja lisätiedot!

Iloista liikuntaa lapsille

Liikunnan riemua ja onnistumisia lapsille vauvasta teini-ikäisille.

Katso ohjaajat ja lisätiedot!

Ohjaajien pelisäännöt ja eettiset linjaukset

 • Tiedostan ohjaajan tehtävät ja toimin seuran arvojen mukaisesti
 • Suunnittelen tunnit huolellisesti huomioiden kohderyhmän
 • Luon harjoituksiin kannustavan ja myönteisen ilmapiirin
 • Kehitän osaamistani
 • Huomioin kaikki harrastajat yksilöinä ja kohtelen kaikkia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
 • Toimin itse esimerkillisesti
 • Jätän omat asiat (huolet, murheet, väsymyksen) salin ulkopuolelle
 • Sitoudun seuran käytäntöihin ja toimintamalleihin sekä edistän omalta osaltani seurahenkeä (ohjaajien tehtävät yksilöity toimintalinjassa)
 • Sitoudun noudattamaan urheilun yhteisiä reilun pelin periaatteita ja voimistelun eettisiä periaatteita