Rekisteriseloste 2017-09-16T08:10:39+00:00

Rekisteriseloste

Liikuntaseura Syke Tuusula ry:n rekisteriseloste
(Henkilötietolaki (523/99) 10 § )

Rekisterinpitäjä
Liikuntaseura Syke Tuusula ry (Y-tunnus 0203640-2), Sulante 24, 04300 Tuusula
puh. 040 584 2089 sähköposti: info@syketuusula.fi

Rekisteriasioista vastaava
Toiminnanjohtaja Elina Raijas, puh. 040 584 2089, sähköposti: info@syketuusula.fi

Rekisterin nimi
Jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 § mukainen luettelo seuran jäsenistä.  Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen.  Laskujen ja maksujen seuranta. Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli ja muut rekisteröidyn itse ylläpitämät tiedot. Lasku-, maksu- ja liikuntaryhmätiedot kausittain.

Tietolähteet
Rekisteröityvien itse ylläpitämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliitto Svolin tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen ylläpitää suostumustiedot itse. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisterivastaava eli toiminnanjohtaja vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

Sähköisiin järjestelmiin tallennetut tiedot:
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.
Jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia.
Palvelimet sijaitsevat palvelinkeskuksessa, lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan.

Manuaaliset listaukset:
Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.